Beskrivelse af nøgletallene.

Klik her

Grundskolers gennemsnitskarakterer

Klik her

Grundskolers karakterfordeling

Klik her

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse

Klik her