Beskrivelse af nøgletallene.

Klik her

Grundskolers gennemsnitskarakterer

Klik her

Grundskolers karakterfordeling

Klik her