Forældrekredsmøde (Generalforsamling)

6 marts 2018
 marts 6, 2018

Onsdag d. 21.3.2018, kl. 19.00 – 21.00 afholdes den årlige generalforsamling i salen på Randers Lilleskole.

Hvis man ønsker at lade sig opstille kan man kontakte formand René Berg Andersen på 23714712 eller bergandersen@hotmail.com – eller lade sig opstille på dagen.

Dagsorden

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – i henhold til vedtægten – skal, af medlemmerne indsendes skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 9 dage før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag sættes herefter på dagsordenen. Ved indsendelsen skal forslagene have den formulering, hvormed de ønskes sat på dagsordenen. 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse fremlægges den endelige dagsorden for generalforsamlingen til gennemsyn på skolens kontor sammen med det reviderede regnskab og bilag til dagsordenen. Det egentlige regnskab med noter kan altid ses ved henvendelse på skolens kontor.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Vel mødt.

Bestyrelsen