Generalforsamling 2020

23 juni 2020
 juni 23, 2020

Torsdag d. 18.6.2020 afholdte Randers Lilleskole generalforsamling.

Tak til alle de fremmødte.

Bestyrelsen har konstitueret sig og ser således ud.

Formand: René Berg Andersen

Næstformand: Annemette Haumann Pedersen

Medlem: Ina Ilsø Wittrup
Medlem: Celia K. Horsleben
Medlem: Mads Holm-Petersen
Medlem: Susanne R. Jensen
Medlem: Ester Flott Schiermer Schmidt
1. suppleant: Tina Ulrik
2. suppleant: Charlotte F. Christensen

Bestyrelsens beretning

Skolelederens beretning

Ryan Pristed forsætter som tilsynsførende