Generalforsamling 25.3

8 marts 2019
 marts 8, 2019

Kære forældre på Randers Lilleskole

Mandag den 25. Marts afholder bestyrelsen generalforsamling. Vi ser tilbage på året som gik og skal vælge nye forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Dagsorden her.

Til generalforsamlingen skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Kun 2 bestyrelsesmedlemmer genopstiller. 

Derudover ønsker bestyrelsen, at drøfte de trafikale forhold omkring skolen med jer som forældre. Bestyrelsen vil sammen med skolens ledelse præsenterer forslag til forbedring af trafiksikkerheden omkring skolen b.la. standsningsforbud.

Vel mødt. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Randers Lilleskole