12 juni 2020
 juni 12, 2020

Torsdag d. 18.6 – Klokken 19.00

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Listen over opstillede kandidater til bestyrelsen ser foreløbig således ud

Celia K. Horsleben (sort hold)
Esther Flott Schiermer Schmidt (orange hold, gult hold, grønt hold)
Michael Clemmensen (turkis hold)
René Berg Andersen (blåt hold)
Tina Ulrik (rosa hold)

Dagsorden