NÆRVÆRENDE OG INNOVATIV SKOLELEDER SØGES

15 oktober 2021
 oktober 15, 2021

NÆRVÆRENDE OG INNOVATIV SKOLELEDER TIL RANDERS LILLE SKOLE

CareMatch søger for kunde –


Vi søger dig, der er en demokratisk, samarbejdsorienteret og nærværende skoleleder. Vores visionære, kreative og traditionsrige skole er en ”gammel” lilleskole præget af fællesskab og lilleskoleånd. Vi sætter det gode børneliv i centrum, og vores mål er at sende tillidsfulde, kreative og ansvarlige børn med mod på livet ud i verden.


Værdiledelse af læring og udvikling

Du skal præge en innovativ skole, hvor vi drives af de anderledes projekter, som rykker eleverne, gør dem modige og udvider deres perspektiv på verden.

Du bliver nærmeste leder for 27 medarbejdere med faglig dygtighed og højt engagement, hvor fællesskab og det musisk kreative er i højsædet. Vi er pt. 218 elever og en SFO med 81 børn.

Vi har et godt samarbejde i hele medarbejdergruppen, hvor vi sammen sætter retning og har plads til forskellighed. Vi har fokus på det gode samarbejde i hele personalegruppen og på at styrke kommunikationen internt og eksternt.

Vi tror på, at resultater skabes bedst i fællesskab

Med lysten og evnen til at inddrage og involvere medarbejdere, elever, bestyrelsen og forældre er du opsøgende på skolens ideer inden for de grundlæggende rammer og understøtter skolens medarbejdere i at være det samme – ligesom du formår at fremme kendskabet til skolen.


’’Vi er en skole hvor ingen kan undværes. Vi er afhængige af hinanden og alle gør en forskel’’


Strategisk pædagogisk ledelse

Det handler om at sætte mål og rammer i tråd med den vision og strategi, som du selv er med til at fastlægge, i samarbejde med medarbejdere, bestyrelse, familier og lokalområde. Opgaven vil ligeledes være at sikre og synliggøre resultater og potentiale både internt og eksternt.

Gennem den nære ledelse kan du skabe rum for faglig dialog om undervisning og pædagogik, der understøtter udviklingen af den pædagogiske praksis og personaleudviklingen.

Din faglige og personlige profil

Vi forventer, at du opbygger gode relationer og er synlig samt evner at gå i dialog med medarbejderne om at sikre den pædagogiske retning. Vi arbejder tillidsbaseret og forventer, at du er lydhør over for hverdagens udfordringer fra mange perspektiver. Er du samtidigt kreativ og har sans for udvikling, er du den, vi leder efter.

  • En relevant uddannelse og ledelseserfaring
  • Pædagogisk og didaktisk indsigt og forståelse
  • Undervisningserfaring
  • Anerkendende og lyttende
  • Synlig igennem klar og tydelig kommunikation – både på skrift og i tale
  • Involverende og deltagende
  • Du følger opgaver og projekter til dørs

Dertil kræver stillingen, at du kan varetage drift og økonomi.

Om skolen

Skolen har 4 linjefag, som kan vælges i de ældste klasser, men som også gennemsyrer børnenes skoleliv fra de helt yngste klassetrin og i hele skolens praksis – nemlig; håndværk og design, musik, drama og billedfag.

Randers Lille Skole kan fejre 50-års jubilæum og har en sund økonomi, gode rammer og opbakning fra forældre, personale og bestyrelse.

Vi vægter både nærhed og et højt, fagligt og innovativt læringsmiljø, hvor fællesskabet og det musisk-kreative er i højsædet. Vi lægger vægt på, at børnene skal kunne lide at gå i skole og på, at der er plads til at lege og lære. Vi tror på børnenes egne idéer, som en vigtig pædagogisk ressource.

Vores faciliteter har vundet arkitekturprisen fra Randers Kommune, og vi er beliggende i de smukkeste omgivelser tæt på Randers midtby med nem adgang til park, fjord og å.

Læs mere på hjemmesiden

Yderligere informationer

Randers Lilleskole samarbejder med CareMatch om denne ansættelse. Vi opfordrer til, at du kontakter Mads Lindhardt Henriksen på 42484042 eller mlh@carematch.dk. Her kan du også rekvirere beskrivelsen ”Lidt om RLS” og aftale et besøg på skolen. Vi anvender test i processen.

Ønsker du at tale med bestyrelsens næstformand, Sarah Loftager Pottenger, træffes hun på 29203136.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Tidligere har skolelederen undervist et begrænset antal timer.

Tidsplan

Ansøgningsfrist er den 10. november 2021 og vi forventer at afholde samtaler d. 16. og 18. november 2021.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Mads Lindhardt Henriksen
Tlf.: 42484042
Tlf.: 42484042
Ansøgningsfrist:
10. november 2021