Randers Lille Skoles historie begyndte i december 1970, hvor en gruppe forældre besluttede, at der også skulle være et lilleskoletilbud i Randers området. Lidt udenfor Randers i Tånum lå en gammel nedlagt skole, som forældrene købte Sammen med skolens første leder Bjarne Segefjord skabte man her rammerne for den første håndfuld børns skoleoplevelse på Randers Lille Skole i august 1971.

I årene herefter udviklede skolen sig til stadighed og i 1978 besluttede man sig til at flytte til Randers, hvor man købte en bygning på Udbyhøjvej, der tidligere havde været anvendt til skole. Her voksede skolen i de følgende år og atter blev der behov for at se sig om efter muligheder for at udvide. Igen faldt valget på en tidligere skole og i løbet af 1980’erne overtog man gradvis Tøjhushavevej 28.
I 1994 blev der behov for yderligere lokaler og nabohuset på Tøjhushavevej 30 blev købt og indrettet til at rumme skolens billedfagslokaler.

Kravene til skolens faciliteter ændres hele tiden. I 2004 tog vi Tøjhushavekvarterets nye beboerhus i brug, idet vi lejede huset i skoletiden. Vi forbedrede derved skolens mulighed for at undervise i idræt, samt fik et tilstrækkeligt stort lokale, hvor der kunne undervises i drama og hvor SFO, skolens elever, forældre og lærere kunne samles.
Ved skolestarten efter sommerferien 2006 blev alle klasserne og SFO’en samlet på Tøjhushavevej. 1. og 2. klasse fik deres egen selvstændige bygning, børnehaveklassen overtog 1. salen på Tøjhushavevej 30 og SFO’en stueetagen samme sted. På øverste etage indrettedes lokalet til skolens specialundervisning.
Udbyhøjvej 26 rummer nu billedfag, syværkstedet og musik og gik dermed over til udelukkende at være en bygning for skolens kreative fag.

I januar 2008 blev tilbygningen til SFO´en endelig færdig hvilket gav mere plads til SFOén og samtidig optimale betingelser for skolekøkkenet. Øverst på bygningen fik vi indrettet et hårdt tiltrængt depotrum og etableret en stor, dejlig sommerterrasse, som børnehaveklassen har direkte adgang til. I slutningen af 2008 udvidede vi musikafdelingen med et ekstra lokale. Fysiklokalet blev renoveret, så forsøgsfaciliteterne forbedredes og lokalet blev indrettet til at dække biologi, fysik/kemi og natur/teknik.

I slutningen af 2009 fik vi lyddæmpet de sidste lokaler, således at alle skolens lokaler nu har gode forhold med hensyn til støjdæmpning og lysforhold.

Den nye tids opfindelser indenfor it og av området forfines hvert eneste år og i 2011 er alle klasser nu forsynet med projektorer, god lyd og internet adgang. Skolens trådløse netværk er udbygget og styrket fordi den bærbare computer nu er blevet en integreret del af undervisningen for specielt de ældste elever.