At arbejde med kreativitet eller at arbejde på en kreativ måde, er ikke forbeholdt særlige fag. Kreativitet er nøje forbundet med leg, humor og undersøgelse, noget der kan finde sted hele skoledagen igennem i alle fag eller fagkombinationer. At arbejde kreativt, er at kunne forestille sig noget, kunne træffe afgørelser, være villig til at overskride den kendte praktis og måske turde udleve nogle fantasier, hvis man vil skabe noget nyt og spændende.

At arbejde med det æstetiske eller det kunstneriske, er en særlig art skolearbejde i forhold til anden læring i skolen. Det særlige ved det æstetiske er produktionen, bredt forstået. Det drejer sig primært om at sætte fokus på grundlæggende ”unyttige”, men på det personlige plan, væsentlige temaer. De kunstneriske fag har en egen metode eller faglighed, og undervisning i fagene varetages derfor også her af meget kompetente lærere. I praksis indgår ofte fælles oplevelser af kunst og kultur eller kontakt med det professionelle miljø.

Det væsentlige er elevens/elevernes egenproduktion, der også i perioder kan opleves uden for skolens mure, jf. Street art uge, koncert på Von Hatten osv..

Den stærkt visuelle kultur i kombination med den nyeste teknologi indbyder til projekter af æstetisk art, der rækker langt ud mod andre samarbejdspartnere eller til et helt nyt publikum. På Randers lille Skole kan man ikke fravælge at arbejde med det æstetiske. Alle fra 0. – 9. klasse undervises i drama, billedfag eller musik- de ældre elever i en linjefagsordning.