Børn og unge må have tydelige signaler fra skolen om, at de bliver taget alvorligt og bliver hørt i alle forhold, der er dem vedkommende. På klassemøder drøftes de emner, der er aktuelle på holdene, og kan noget med fordel ændres, er vejen dertil ikke lang. Hvert eneste barn skal frit kunne fremlægge betænkeligheder ved eller løsningsforslag til en sag. Der vil altid blive lyttet, og det fremførte tages alvorligt, men det er ikke det samme som ’at få ret’ eller ’at få sin vilje’.

På klassemøder arbejdes der med en bred forståelse af, hvordan man agerer i et demokratisk samfund, hvilke værdier og regler, der gælder både i og uden for klassen og med, hvordan man løser evt. opståede konflikter. Der gælder nøjagtigt de samme forhold for alle voksne omkring skolen. Også de må trygt kunne henvende sig omkring forhold, der evt. bekymrer dem. Og ligesom i klasserummet blandt børnene, forventes det også her, at man mødes i gensidig respekt og har en ærlig og fordomsfri dialog.

Skolen sætter altså i sin praksis fokus på demokrati, forhandling og kommunikation. Friheden spiller også en stor rolle i udvælgelsen af emner- og temaer i undervisningen. Her er det den enkelte lærer og eleverne der på demokratisk vis sammensætter en relevant og meningsfuld undervisning.