At få en holdfarve – som regel arvet fra de ældste elever, der forlader skolen – og dermed høre til i en bestemt gruppe, er en fælles erfaring for børnene på Randers lille Skole. At blive optaget i skolens fællesskab, at være værdsat og blive set som den, man er. Det er de voksnes opgave at skabe forudsætninger for de gode læreprocesser – at ’stemme’ stedet i forhold til læringsmålene, for den opfattelse, børn får af læring, hvor tanker, forestillinger, følelser, oplevelser og overvejelser kommer i spil, bringes med videre, også når tiden på Randers lille Skole hører op.

Også de fysiske rammer er betydningsfulde for et godt læringsmiljø. Bygningerne med deres forskellige former, farver og overflader, til – og ombygget ad flere omgange, kan bidrage til et nuanceret og oplevelsesrigt miljø i klasserne. Udenfor giver Træerne og legepladsen karakter til skolegården, når der klatres, spilles kant, osv. i det fælles uderum.

Året har sine højdepunkter, og hertil hører Magnoliatræets blomstring, der fejres i maj, Lilleskolefestivalen, hvor de ældste elever mødes med landets andre lilleskoleelever og viser deres musik, billeder og teaterproduktioner – og ikke mindst de årlige lejrskoler i ind – og udland. Det er nogle af de fælles oplevelser, som samlet set kan udvikle en stærk identitets- og fællesskabsfølelse hos børnene. Her kan man have forventninger til, at skolen med dens egne traditioner og særlige atmosfære har noget at byde på.