Det grønne hus

Det grønne hus tilbyder fritidsundervisning i kreative fag.

Der optages elever på værkstederne i august og januar.