Optagelse af elever
Alle, der kan tilslutte sig skolens formål, kan få deres barn optaget på skolen, såfremt der er plads på klassetrinnet, og skolen skønner, at barnet kan integreres i den pågældende klasse. Ved optagelse af elever tages der dog særlige hensyn til:

– søskende til børn på skolen
– fordelingen af drenge og piger i klassen
– ansattes børn

Elevtallet i en klasse må normalt ikke overstige 21. Når særlige forhold taler for det, kan klasselæreren dog fravige reglen.
Ved optagelse på skolen opkræves der et indmeldelsesgebyr, der betales ved indmeldelsen.

 

Indmeldelse til kommende børnehaveklasser

a. Der indbetales 500,- i indmeldelsesgebyr i forbindelse med indskrivning til en

kommende børnehaveklasse.

b. Hvis barnet optages indbetales der desuden 500,- i optagelsesgebyr.

c. Hvis barnet ikke optages refunderes indmeldelsesgebyret ikke.

Indmeldelse i eksisterende klasser

a. Der kan indskrives uden gebyr til eksisterende klasser.

b. Der indbetales 500,- i optagelsesgebyr i forbindelse med optagelse.

Tilmeldingsskema 

Tilmeldingsskema BH klasse

Prøvetid
Barnets første måned på skolen betragtes som gensidig prøvetid, hvor både skole og barn (repræsenteret ved forældrene) kan annullere indmeldelsen.
Ved prøvetidens udløb gennemføres en evalueringssamtale mellem skole og hjem.

Udmeldelse skal ske med mindst 2 måneders varsel.

Skolepenge. Lige nu er betalingen:
0. – 3. klasse: 1460,- pr. måned.
4. – 9. klasse: 1535,- pr. måned.

Der gives 25% rabat på 2. barn og 3. barn er gratis (med samme bopæl).
Der betales ikke skolepenge i juli måned.

Andre udgifter:
Udover de almindelige skolepenge, må man påregne udgifter i forbindelse med lejrskoler, klasseture og lignende. Der vil endvidere være udgifter til diverse skolematerialer til penalhus og derhjemme. Fra 4. klasse skal eleverne desuden medbringe egen bærbar computer til brug i undervisningen. Skolen er som regel behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med indkøb af denne.