Faglighed er andet og mere end boglige fag. Faglighed er også at producere og fremvise et produkt og at kommunikere sine tanker i forbindelse med arbejdet på veltilrettelagt og fængende måde. Faglighed er ikke det samme som en vis mængde paratviden. At arbejde fagligt kan derimod være at arbejde på en undersøgende måde, hvor man er i stand til at holde fokus på det væsentlige og fordyber sig i et udvalgt stof og anvender et fags særlige metoder.

Det modsatte af fordybelse er at være overfladisk. At arbejde overfladisk giver ingen glæde eller energi. At fordybe sig, derimod, giver høj grad af tilfredshed og en følelse af fylde hos eleven. Skolen prøver at etablere så mange situationer som muligt, hvor der arbejdes på måder, der giver størst muligt udbytte for eleven.

Fagligheden På RLS bygger bl.a. på en grundlæggende antagelse om 3 vidensforhold, der på forskellig vis altid optræder i god undervisning. De 3 vidensforhold omhandler det teoretiske, det praktiske og det sociale. Man kan tage et eksempel fra undervisningen i fysik/kemi. Undervisningen her stiller store krav til den enkelte lærer om, hvordan kompliceret teoretisk viden internaliseres i eleven. Dette gøres ikke alene ved brug af grundbøger, men må også støttes af forsøg og praktisk arbejde. Læreren må samtidigt have et stort kendskab til eleverne og eleverne til hinanden for at læringen hensigtsmæssigt kan finde sted, individuelt som i grupper/team.

Når det drejer sig om læringssituationer med børn, spiller især børnenes alder en rolle. Yngre børn er optaget af at udforske og eksperimentere i verden. De unge søger indad, søger identitet – ja, det kan nogle gange synes som om, det er hele læringens formål for dem. Læring er dog altid afhængig af den sammenhæng, den indgår i. Og det er svært at finde et ungt menneske, der ikke gerne vil lykkes med sin skole!

Skolen har som et af sine mål, at de unge bliver så fagligt dygtige, at de kan forfølge de uddannelsesønsker, de måtte have, og at de at samtidig udvikler sund dømmekraft og en livsduelighed, så de tillidsfuldt kan gå ud i verden, når den tid kommer.