Formål

 
  • At børnenes medfødte lyst til at lære bibeholdes og udfordres, og at deres tillid til egen formåen styrkes.

  • At kundskabstilegnelsen får et sådant omfang og indhold, at børnene, når de forlader skolen, kan fungere i samfundet på samfundets vilkår, og på frugtbar måde kan bidrage til at forbedre disse vilkår.

  • At børnene udvikler deres evner til at udtrykke sig i tale, skrift, billede, sang, musik og drama.

  • At børnene lærer at arbejde sammen på tværs af alder, køn, evner og etniske forskelle, og derigennem styrkes ved positive oplevelser i samarbejde og gensidig respekt frem for konkurrence og rivalisering.

  • At børnene gennem skolens demokrati oplever, at de ved aktiv indsats har mulighed for at ændre på deres hverdag.

  • Vi bestræber os på, at klasselæreren er den samme fra 1-6 klasse. Herefter tager klasselæreren i udskolingen over.