Mobil og computere

Mobiltelefoner

Skolens politik er i stadig forandring og justeres i takt med udviklingen indenfor området.

Elevernes telefoner afleveres ved skoledagens start, låses inde i et skab i klassen og udleveres ved endt skoledag. Hvis der skulle opstå et behov for at bruge dem i skolesammenhæng, findes telefonerne frem til den pågældende skoleaktivitet.

Vi har valgt at gøre det på denne måde, for at give eleverne mulighed for at bruge tiden i skolen på nærvær med skolekammerater, fordybelse i faglige opgaver og bevægelse i frikvartererne.

Hvis man får brug for at kontakte sit barn i skoletiden, skal dette altid gå igennem skolens kontor.

Computer

Eleverne skal fra 4. klasse medbringe deres egen computer til brug i undervisningen. Brugen af computer skal altid følge almindelige etiske forskrifter for god opførsel udenfor den virtuelle verden. Digital mobning, både indenfor og udenfor skoletiden, anses af skolen som værende lige så alvorligt som mobning og vil blive behandlet derefter. Det er strengt forbudt at besøge sider/se film med pornografisk eller andet stærkt grænseoverskridende indhold i på skolen.