Historien

Randers Lille Skoles historie begyndte i december 1970, hvor en gruppe forældre besluttede, at der også skulle være et lilleskoletilbud i Randersområdet. Lidt udenfor Randers i Tånum lå en gammel nedlagt skole, som forældrene købte. Sammen med skolens første leder, Bjarne Segelfjord, skabte man her rammerne for den første håndfuld børns skoleoplevelse på Randers Lille Skole i august 1971.

I årene herefter udviklede skolen sig til stadighed, og i 1978 besluttede man sig til at flytte til Randers, hvor man købte en bygning på Udbyhøjvej. Bygningen havde tidligere været anvendt til skole. Her voksede skolen i de følgende år, og atter blev der behov for at se sig om efter muligheder for at udvide. Igen faldt valget på en tidligere skole og i løbet af 1980’erne overtog man gradvist Tøjhushavevej 28.

I 1994 blev der behov for yderligere lokaler og nabohuset på Tøjhushavevej 30 blev købt og indrettet til at rumme skolens billedfagslokaler.

Kravene til skolens faciliteter ændres hele tiden. I 2004 tog vi Tøjhushavekvarterets nye beboerhus i brug, idet vi lejede huset i skoletiden. Vi forbedrede derved skolens mulighed for at undervise i idræt, samt fik et tilstrækkeligt stort lokale, hvor der kunne undervises i drama og hvor SFO, skolens elever, forældre og lærere kunne samles.

Ved skolestarten i 2006 blev alle klasserne og SFO’en samlet på Tøjhushavevej. 1. og 2. klasse fik deres egen selvstændige bygning, børnehaveklassen overtog 1. salen på Tøjhushavevej 30 og SFO’en stueetagen samme sted. På øverste etage indrettedes lokalet til skolens specialundervisning.

Udbyhøjvej 26 rummede billedfag, syværksted og musik og gik dermed over til udelukkende at være en bygning for skolens praktiske-musiske fag.

I januar 2008 blev tilbygningen til SFO´en endelig færdig hvilket gav mere plads til SFOén og samtidig optimale betingelser for skolekøkkenet. Øverst på bygningen blev der indrettet et tiltrængt depotrum og etableret en stor, dejlig sommerterrasse, som børnehaveklassen har direkte adgang til. I slutningen af 2008 udvidedes desuden musikafdelingen med et ekstra lokale. Fysiklokalet blev renoveret, så forsøgsfaciliteterne forbedredes og lokalet blev indrettet til at rumme fagene biologi, fysik/kemi og natur/teknik.

I slutningen af 2009 fik vi lyddæmpet de sidste lokaler, således at alle skolens lokaler nu har gode forhold med hensyn til støjdæmpning og lysforhold.

Den generelle it-og netværkssituation forbedres hvert eneste år og i 2011 blev alle klasser forsynet med projektorer og internetadgang. I 2013 investerede vi desuden i nyt it-system mhp. at skabe en gennemsigtig brugeradministration og stabilitet.

2013 var også året, hvor vores legeplads og skolegård stod færdig efter en gennemgribende renovering. I renoveringen fik vi også nyt cykelstativ til alle børnenes cykler.

Året 2014 var et begivenhedsrigt år på Randers Lille Skole. Vi afholdt bl.a. lilleskolefestival med 1715 deltagere. Festivallen blev den største af sin art i 32 år.

I efteråret 2014 købte vi en bus til skolen. Bussen var tænkt som en måde, for en byskole, at komme ud i landet og lave anderledes undervisning. Bussen anvendes desuden til ture ud af huset med SFOen og på lejrskole. Bussen har fået navnet: ”Det mobile læringsrum”.

I det tidlige forår 2015 blev det besluttet, at etablere en ny bygning. Forud for denne beslutning lå mere end 6 måneders minutiøs planlægning. 

Bygningen rummer 1036 m2 og blev placeret i den vestlige ende af skolegården. I bygningen blev der plads til en sal, musiklokale, billedkunstlokale, kombineret tekstil og ADT lokale, 3 store klasselokaler samt en stor tagterrasse. Bygningen blev desuden forbundet med en korridor til det gamle hus. Skolegården blev herunder ændret til at rumme multibane, spansk trappe, basketballbaner mm.

Som en naturlig følge af det nye byggeris opførelse opsagde vi vores kontrakt med Remisen, flyttede vores gamle barakker ud af skolegården samt solgte Udbyhøjvej 26.

Den nye bygning blev næsten identisk med den nuværende nummer 28. Bygningen udførtes i en monocrom grøn farve. Arkitekt Peter Krogh tegnede og projekterede den nye bygning.

Den nye bygning stod færdig den 6. december 2016. Bygningen vækkede hurtigt megen opsigt i byrummet og blev ligeså livligt debatteret på de sociale medier. Bygningen vækkede mange følelser til live og blev desværre udsat for hærværk i foråret 2017.

Stor var glæden imidlertid da vi den 03.oktober samme år modtog arkitekturprisen fra Randers Kommune. 

Den 03.november 2017 afholdt skolen en stor jubi-fest. Jubi-festen var en fejring af 45 års jubilæum (2016) samt en fejring af at vi havde modtaget arkitekturprisen. Jubi-dagen blev en symbolsk afsked med noget gammelt og en velkomst til noget nyt på skolen. Børnene plantede et 12 år gammelt magnoliatræ på grunden – som en erstatning for det gamle magnoliatræ, vi så mange år havde fejret, på Udbyhøjvej. Der blev også lavet små huse af det gammel kastanjetræ. Et kastanjetræ som i mere end 100 år havde prydet skolegården.

I 2018 påbegyndes et stort 3 årigt pædagogisk udviklingsprojekt  Vi kalder det for en visionsproces. Blandt skolens personale og i bestyrelsen opstår nogle tanker og ideer i forhold til at skolen tager mere del i det politiske, bliver bæredygtig, udvikler undervisningen i nye retninger samt styrker det fælles værdibårne grundlag. I 2018 får RLS sin første venskabsforening. Den kommer til at hedde Randers Lille Skoles venner. Foreningen støtter aktiviteter på skolen og sætter selv mange kulturelle skibe i søen.