Antimoppestrategi

Randers Lille Skole bygger bl.a. på værdierne “Fællesskab, sammenhæng og tradition” og ”Frihed og demokrati”. Det betyder, at Skolen gennem sin praksis skal understøtte eleverne i at udvise rummelighed i forhold til andre mennesker og accept af forskellighed. Vi arbejder bevidst med inddragelse af elever i aktiviteter, der understøtte fællesskabet, det nære demokrati og elevernes sammenhold i og på tværs af klasserne. Konkret sker dette f.eks. ved venskabsklasse- og venskabsmakkerordning store og små klasser imellem, legetræer, legegrupper klasse, besøg hos fødselsdagsbarnet i de yngste klasser, traditioner, som bl.a. morgensang, julegaveværksteder, fastelavn og Magnoliafest, hvor det store fællesskab dyrkes. Vi er overbevist om, at alle disse aktiviteter virker forebyggende på mobning.

De enkelte klassers elever og forældre inddrages helt fra skolestart i drøftelser af en klasse- og skolekultur, der understøtter fællesskabet og forebygger mobning, samt hvordan ansatte, elever og forældre konkret kan bidrage til denne. Skolens elevråd deltager også i arbejdet med at forebygge mobning på tværs af klasser, da elevernes deltagelse og ejerskab er en grundlæggende værdi på skolen.

Skulle nogen på skolen alligevel opleve, at der foregår mobning i større eller mindre grad, skal man tage kontakt til en af skolens ansatte og kan forvente, at vedkommende tager henvendelsen alvorligt. Alle henvendelser vil blive undersøgt nærmere for at afdække hvad der er på spil og skolen vil iværksætte passende interventioner i den konkrete situation. Klasselærer, SFO og ledelse vil som regel være de primære ansvarlige for indsatsen, men vi lægger stor vægt på, at skolens elever også tager et ansvar for at være med til at løse problemet, ligesom forældre til de involverede elever vil blive inddraget i løsningen.

Digital mobning behandles på lige fod med andre former for mobning. Den forebyggende indsats foregår bl.a. gennem undervisning i brugen af digitale platforme og de faldgruber, der findes i de hurtige sociale medier, hvor misforståelser, uovervejede kommentarer og andre gruppedynamikker nemt kan ende i digital mobning.


“Giv Børnene ret, til at lege og lære
at drømme og forme, leve og være
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge,
gror det, de gamle kaldte for lykke.”